top of page

Algemene voorwaarden

Praktijk De Eigen Wijze biedt systemische coaching en systeem therapeutische ondersteuning aan individuen, kinderen, ouders, gezinnen, echtparen, pleegouders, gezinshuisouders en professionals.

Praktijk De Eigen Wijze is bij de KvK ingeschreven onder het nummer 27257788.

Coaching en systeem therapeutische ondersteuning

Afspraken hiervoor kunnen telefonisch of per mail worden gemaakt. Bij een telefonische afspraak zal De Praktijk De Eigen Wijze de afspraak schriftelijk bevestigen. Een eerste intake, kennismaking is kosteloos. In dit gesprek kan voor beiden partijen gekeken worden of de Praktijk De Eigen Wijze u passende zorg kan bieden. Samen wordt er gekeken of de zorgfinanciering particulier dan wel via de coöperatie Zorg Midden Nederland verloopt ( WMO en Jeugdzorg waarbij de gemeente een gedeelte of volledig de kosten vergoedt).

Annulering van een gemaakte afspraak is tot 24 uur voor begin van de afspraak mogelijk zonder kosten. Daarna is het gehele bedrag voor de afgesproken tijdsduur verschuldigd.

Workshops en opleidingen

Voor workshops en opleidingen geldt na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen, daarna zijn de algemene voorwaarden van kracht. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en doen mee op eigen risico.

Workshops: 1 dag

 • Bij annulering tot 1 week van tevoren zijn er geen kosten verschuldigd. Bij annulering na 7 dagen voor de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

 • Bij annulering binnen 2 dagen voor de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.

 • In overleg is het wel mogelijk zich door een andere persoon te laten vervangen.

 

 Opleidingen

 • Een (meerdaagse) opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.

 • Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige trainings- of opleidingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.

 • Wanneer een deelnemer een opleiding wil onderbreken en bijvoorbeeld in een volgende groep de opleiding wil voltooien, betaalt de deelnemer eerst de volledige opleidingskosten. Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende groep is alleen in overleg mogelijk. Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald. Het missen van opleidingsdagen kan eventueel consequenties hebben voor de accreditatie.

 • Bij annulering tot 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht en zal het voor de opleiding betaalde bedrag worden teruggestort.

 • Bij annulering tot 14 kalenderdagen voor begin van de opleiding betaalt de deelnemer 50% van de opleidingskosten.

 • Bij annulering tot 7 kalenderdagen betaalt de deelnemer de volledige kosten voor de opleiding.

 • Bij betaling door een bedrijf, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.

 • Mocht de opleiding om de één of andere reden niet doorgaan, dan wordt binnen 7 dagen na de geplande aanvangsdatum van de opleiding het gehele bedrag teruggestort

 

Privacy

De Praktijk De Eigen Wijze respecteert de privacy van alle mensen die van onze diensten gebruik maken. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden. Persoonlijke informatie die verkregen wordt uit welke dienstverlening dan ook wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Verwerking Persoonsgegevens

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van De Praktijk De Eigen Wijze persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor nadere informatie hierover verwijzen we naar onze Privacyverklaring.

bottom of page