top of page

Opleiding Systemisch coachen met tafelopstellingen

 

Vanuit de praktijk wordt in samenwerking met het Centrum Voor Systemisch Werken de 8-daagse opleiding systemische coachen met tafelopstellingen aangeboden. 

Eerst volgende opleiding start in juni 2021 in Leusden.

Blok 1: 7/6 en 8/6

Blok 2: 5/7 en 6/7

Blok 3: 20/9 en 21/9

Blok 4: Twee losse dagen: 1/11 en 22/11

 

Deze 8-daagse opleiding is bedoeld voor professionals in de jeugd- en gehandicaptenzorg, gezinshuis ouders, coaches, leerkrachten en anderen die professioneel met mensen werken. 

Van deelnemers wordt verwacht dat zij reeds over enige kennis beschikken over het systemisch werk en werken met trauma.

Inhoud

In de opleiding wordt de systemisch-fenomenologische ziens-en werkwijze gecombineerd met lichaams-(trauma) sensitief werken.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

Basishouding

 • Een oordeelvrije houding

 • Presentie- werken vanuit het er Zijn

Systemisch-fenomenologisch werk

 • Ordeningsprincipes

 • Een beeld maken van de eigen familie; meergenerationeel perspectief

 • Overgenomen waarden en normen, overgenomen gevoelens, eigen thema’s

 • Dynamieken: uitsluiting, triangulatie, parentificatie, navolging

 • In welke systeemlaag is een interventie nodig om het hulpverleningsproces positief te beïnvloeden

 • Het interview

 • Systemisch-fenomenologisch waarnemen

 • Werken met circulaire vragen; systeemvragen, schaalvragen, oplossingsgerichte vragen

 • Systemisch verbindende taal en gebruik van rituelen

Lichaams (trauma)-sensitief werken

 • Werken vanuit de vertraging

 • Werken met stilte

 • Basale kennis over het werken van het autonome zenuwstelsel

 • Regulatie- en co-regulatie; Containment

 • Lichamelijke waarnemingen tijdens opstellingen

 • Werken met hulpbronnen

 • Hechting en trauma

Tafelopstellingen

 • Werken vanuit het `niet weten’

 • ‘lezen’ van het beeld aan de hand van de ordeningsprincipes

 • Werken mét en zonder interventie

 • Vragen stellen

 • Werkhypotheses maken 

 • Overdracht en tegenoverdracht 

Middelen

 • Hand-out power point

 • Circulaire vragen

 • Oefeningen

 • Casuïstiek

 • Huiswerkopdrachten

 • Werken in kleine intervisiegroepen tussen de trainingsdagen 

De deelnemer:

 • Heeft ervaren hoe het is om vanuit de basishouding te werken en kan dit in het werk toepassen

 • Kent de ordeningsprincipes vanuit het systemisch-fenomenologische werk en kan die toepassen in het werk

 • Heeft inzicht verkregen in de diepere patronen die in en tussen systemen werkzaam zijn. 

 • Weet hoe zij/hij een tafelopstelling kan toepassen en heeft daardoor een krachtig tool in handen voor verdieping in het werk

 • Heeft een ruimere blik verworven waardoor meer handelingsalternatieven mogelijk zijn

 • Heeft vaardigheden verworven in het werken met een innerlijk beeld (tafelopstelling) waardoor meer inzicht wordt verkregen in systeem dynamieken.

 • Is in staat om een opstellingsbeeld te analyseren en op basis daarvan werkhypotheses te formuleren

 • Is bewust bekwaam en handelingsbekwaam geworden in het systemisch werken, denken en doen.

 

Trainers:

Brenda van Alst-Schut en Els Zandstra

Lokatie:

Leusden
Tijden: 09:30 uur – 17.00 uur
Max.aantal deelnemers: 12
Prijs : € 1795,= Inclusief koffie, thee en lunch
SKJ: De opleiding is door het SKJ geaccrediteerd met 71,5 punten
Studieinvestering :ca 4 uur per week

bottom of page